Volvo Cars unapređuje razvoj tehnologije autonomne vožnje

0
683
Razvoj programske opreme za nenadziranu autonomnu vožnju

Kompanija Zenuity, koja razvija programsku opremu za računarski podržanu i autonomnu vožnju, bit će podijeljena na dva dijela radi što boljeg iskorištenja potencijala svojih dosadašnjih zaključaka.
Jedan dio predstavlja novu samostalnu kompaniju u vlasništvu Volvo Cars koja će se fokusirati na razvoj i komercijalizaciju programske opreme za nenadziranu autonomnu vožnju. Drugi dio, pod okriljem kompanije za automobilsku sigurnosnu opremu Veoneer, usmjerit će se u daljnji razvoj i komercijalizaciju naprednih sistema za pomoć vozaču.
Zenuity je trenutno zajedničko preduzeće kompanija Volvo Cars i Veoneer sa jednakim udjelom. Pod zajedničkim vlasništvom Zenuity je razvio snažnu platformu kompjuterske programske opreme za napredene sisteme za pomoć vozaču i autonomnu vožnju, na kojoj će graditi oba dijela i koju će dalje razvijati.
U skladu sa dogovorima, poslovanje kompanije Zenuity i zaposleni u švedskom Göteborgu i kineskom Šanghaju biće premješteni u novu kompaniju u vlasništvu Volvo Cars. Poslovanje i zaposleni u poslovnim jedinicama u Njemačkoj i SAD prelaze pod okrilje kompanije Veoneer.
Dio kompanije Zenuity u vlasništvu Volvo Cars usmjerit će snage u razvoj programske opreme za nenadziranu autonomnu vožnju, koja će biti implementirana u sljedeću generaciju vozila na osnovu prilagodljive produktne arhitekture (SPA2) Volvo. Nova kompanija ostaje odvojena od kompanije Volvo Cars i upravljaće vlastitim distribucijskim kanalima.
“Kompanija Volvo Cars je odlučna u tome da u svoju sljedeću generaciju vozila uvede sigurnu, nenadziranu autonomnu vožnju na autocestama.Ti novi ciljevi biće lakše ostvarivi zato što će nova kompanija moći u potpunosti da se posveti tom razvoju”, rekao je izvršni direktor kompanije Volvo Cars, Håkan Samuelsson.
“Nova kompanija će razvijati programsku opremu za sigurnu i naprednu autonomnu vožnju. Smatramo da će ubuduće broj globalnih platformi za kompjutersku programsku opremu za autonomnu vožnju biti ograničen. I jednu od takvih platformi namjeravamo da razvijemo”, rekao je Dennis Nobelius, izvršni direktor kompanijue Zenuity.
Predviđeno je da će nova kompanija pokrenuti svoje poslovanje najkasnije u trećem kvartalu 2020. godine.