Vrijednost općeg boda za penzije u FBiH povećana na 14,50 KM

0
858
Vijednost općeg boda za obračun penzija u 2019. povećana na 14,50 KM

Vlada Federacije BiH danas je dala saglasnost na usklađenu novu i veću vrijednost općeg boda za obračun penzija u 2019. godini u visini od 14,50 KM, koji će biti primjenjivan za sve koji u FBiH budu penzionisani u ovoj godini.
Prema članu 78. stav 1. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju FBiH, vrijednost općeg boda se od 1.1.2019. godine usklađuje prema procentu porasta prosječne bruto plate u Federaciji BiH u prethodnoj godini.
Na osnovu zvaničnih podataka Federalnog zavoda za statistiku, prosječna bruto plata je u 2018. u odnosu na 2017. godinu povećana za 3,6 posto. Nakon što se na usvojenu vrijednost općeg boda od 14 KM primjeni procenat usklađivanja od 3,6 posto, izračunata usklađena vrijednost općeg boda za 2019. godinu iznosi 14,50 KM (14 KM x 1,036).