VTK BiH besplatno izdaje Potvrdu o višoj sili

0
610
Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovina

Vanjskotrgovinska komora (VTK) Bosne i Hercegovina obavijestila je svoje članice da besplatno izdaje Potvrdu o višoj sili.
Vis Maior potvrda je dokument – ovjera, koja služi da se zbog objektivnih razloga (vremenske nepogode, redukcije energenata, zemljotres, itd.), privremeno ili trajno, obesnaži obaveza proistekla iz ugovornog odnosa.
Ova potvrda omogućava kompaniji da svojim poslovnim partnerima dokaže nemogućnost poštivanja ugovorenih obaveza iz objektivnih razloga, odnosno iz razloga na koje ona nije mogla uticati i koje nije mogla predvidjeti, kao što je npr. sada slučaj sa okolnostima izazvanih pandemijom koronavirusa (Covid-19).
Da bi VTK BiH izdala ovakvu Potvrdu o višoj sili, potrebno je dostaviti pisani zahtjev na memorandumu kompanije. U zahtjevu se moraju navesti: konkretni podaci o usluzi/proizvodu koji nije mogao biti realiziran radi ‘više sile’, broj ugovora na koji se odnosi nemogućnost ispunjenja obaveza, naziv robe koja je trebala biti isporučena, rok isporuke i područje/mjesto na kojoj se dogodila ‘viša sila’.
Potvrdu iz tačke 1. ovog uputstva ovjerava potpisom i pečatom ovlaštena osoba u Sektoru za javna dokumenta Vanjskotrgovinske komore BiH (čiji je potpis deponovan kod nadležnih organa).