VTK BiH dodijelila nagrade Polet najboljim bh. izvoznicima

0
24
Dodijeljene prve nagrade VTK BiH 'Polet' najuspješnijim izvoznicima iz Bosne i Hercegovine

U prisustvu brojnih zvanica, predstavnika bh. institucija, ambasada, međunarodnih organizacija i komora iz BoiH i regiona, sinoć su u Sarajevu svečano dodijeljene prve nagrade Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore BiH ‘Polet’ najuspješnijim izvoznicima iz Bosne i Hercegovine.
“VTK BiH je u službi gospodarstva već 115 godina i samo u proteklih pet godina obradili smo više od 300.000 raznih dokumenata i zahtjeva i isporučili više od 20.000 raznih usluga kompanijama te Vijeću ministara i PS BiH ponudili 77 obrazloženih inicijativa za pospješenje gospodarskog ambijenta u BiH. Većina je rezultirala pozitivnim ishodom. Svaka od poduzetih mjera imala je za cilj povećanje konkurentnosti naših kompanija i olakšice u poslovanju te stvaranje adekvatnog poslovnog ambijenta“, rekao je u svom obraćanju predsjednik VTK BiH dr.sc. Vjekoslav Vuković i dodao da je u izboru za ove nagrade bilo skoro 7.000 kompanija, od čega ih je 45 nominirano u devet kategorija.

Vuković: U izboru za nagrade bilo je oko 7.000 kompanija, 45 je nominirano u devet kategorija

Nagrada ‘Polet’ je dodijeljena u devet kategorija sljedećim kompanijama:
• Valens d.o.o. Sarajevo – Najbolji izvoznik u kategoriji malih kompanija u sektoru usluga,
• Klika d.o.o. Sarajevo – Najbolji izvoznik u kategoriji srednjih kompanija u sektoru usluga,
• DDC MLS d.o.o. Sarajevo – Najbolji izvoznik u kategoriji velikih kompanija u sektoru usluga,
• Aras Consulting d.o.o. Bihać – Najbolji izvoznik u kategoriji malih kompanija u sektoru industrije,
• Krivaja – Tvornica montažnih kuća d.o.o. Zavidovići – Najbolji izvoznik u kategoriji srednjih kompanija u sektoru industrije je kompanija,
• Şişecam Soda d.o.o. Lukavac – Najbolji izvoznik u kategoriji velikih kompanija u sektoru industrije,
• Feal d.o.o. Široki Brijeg – Najbolji izvoznik za tržište Njemačke,
• MH ERS MP a.d. Trebinje – Najbolji izvoznik za tržište Srbije i
• EFT-Rudnik i Termoelektrana Stanari – Najbolji izvoznik za tržište Švicarske.

Nagrade Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore BiH ‘Polet’

U izboru za nagradu ‘Polet’ bile su kompanije izvoznici s domaćim kapitalom, sa stranim kapitalom i registrovanim sjedištem u BiH, kao i kompanije s državnim kapitalom. Kompanije su rangirane prema: vrijednosti i rastu izvoza, vrijednosti i rastu dobiti, broju i rastu broja uposlenih, koeficijentu ubrzane likvidnosti, stepenu zaduženosti, stopi povrata imovine, koeficijentu finansijske stabilnosti, profitabilnosti, kao i ispunjavanju zakonom predviđenih obaveza prema komorskom sistemu u BiH.
Metodologiju su razvili stručnjaci VTK BiH i članovi neovisne komisije u sastavu: prof.dr. Zdenko Klepić sa Sveučilišta u Mostaru, docent Faruk Hadžić sa Sarajevo School of Science and Technology i prof.dr. Dragan Mikerević sa Univerziteta u Banjoj Luci.
Nagrade su uručili zamjenica ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Ljiljana Lovrić, direktor Uprave za indirektno oporezivanje BiH dr. Zoran Tegeltija, guverner Centralne banke BiH Senad Softić, predsjednica Privredne komore Crne Gore dr. Nina Drakić i predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež, te članovi neovisne komisije.
Predsjednik VTK BiH Vjekoslav Vuković i potpredsjednik Ahmet Egrlić uručili su priznanja za poseban doprinos razvoju bh. privrede u suradnji s VTK BiH predstavnicima kompanija KolMix d.o.o, Mega Drvo d.o.o, ThermoFlux d.o.o, Kolektor CCL Laktaši i Jašar Transport d.o.o.