Inicijativa VTK BiH: Vozačima u međunarodnom prevozu potrebne vakcine i Covid-pasoši

0
332
Potrebna imunizacija vozača u međunarodnom prevozu kako bi se osigurao neometan protok robe

Imajući u vidu izuzetno težak položaj bosanskohercegovačkih prijevoznika u vrijeme pandemije Covid-19, te nemogućnost države da na vrijeme obezbijedi neophodne vakcine za profesionalne vozače u međunarodnom cestovnom prijevozu, Vanjskotrgovinska komora BiH je uz konsultacije sa članovima Udruženja u međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu putnika i članovima Udruženja međunarodnih cestovnih prijevoznika tereta VTK BiH, Ministarstvu komunikacija i prometa BiH uputila inicijativu za nabavku vakcina i Covid-pasoša za vozače.
Naime, 19. marta ove godine u Službenom glasniku BiH, broj 17/21, objavljena je Odluka o prijenosu novčanih sredstava deponovanih na posebnom računu VTK BiH na jedinstveni račun trezora. Radi se o sredstvima Nacionalnog komiteta koja su uplaćivali prijevoznici za finansiranje projekata u transportnom sektoru.
Komora smatra da je transportni sektor od izuzetne važnosti za funkcionisanje privrede, da je istovremeno u značjanoj mjeri pogođen negativnim dejstvom pandemije koronavirusa, te da se dio predmetnih sredstava od Nacionalnog komiteta može i treba upotrijebiti za nabavku vakcina i izdavanje Covid-pasoša vozačima u međunarodnom transportu roba i putnika.
Shodno navedenom, VTK BiH očekuje da će Ministarstvo podržati inicijativu i Vijeću ministara BiH predložiti donošenje odluke o upotrebi sredstava Nacionalnog komiteta za nabavku vakcina, čijom realizacijom bi se u što kraćem roku izvršila imunizacija vozača, te osigurao neometan protok ljudi i dobara.