Wiener osiguranje Banja Luka na polugodištu u gubitku 123 hiljade KM

0
1358
Wiener osiguranje je u 2020. poslovalo s neto dobiti od 225,4 hiljade KM

Wiener osiguranje a.d. Banja Luka, koje na tržištu BiH posluje u okviru austrijske Vienna Insurance Group (VIG), zabilježilo je u prvih šest mjeseci 2019. neto gubitak od 123 hiljade KM dok je u isto vrijeme prošle godine poslovalo s dobiti od 263 hiljade KM, saznaje poslovni portal Profitiraj.ba iz polugodišnjeg finansijskog izvještaja ovog osiguravajućeg društva.
Poslovni prihodi Wiener osiguranja Banja Luka na polugodištu 2019. iznosili su oko 16,79 miliona KM i za 12,3 posto su manji nego u istom periodu lani kada su iznosili blizu 19,15 miliona KM. Prihodi su najvećim dijelom ostvareni od premija osiguranja, saosiguranja, reosiguranja i retrocesija neživotnih osiguranja (oko 12,8 miliona KM).
Za 8,9 posto smanjeni su i poslovni rashodi ovog osiguravajućeg društva i na kraju juna 2019. iznosili su 17,82 miliona KM u odnosu na blizu 19,56 miliona KM iz juna lani.
Prema podacima iz poslovnog izvještaja, poslovna aktiva Wiener osiguranja Banja Luka na polugodištu 2019. je iznosila oko 78,61 milion KM, ili za 3,5 posto više nego na kraju 2018. kada je iznosila 75,94 miliona KM.
Kapital ovog osiguravatelja je na kraju juna 2019. iznosio 17,96 miliona KM i za 3,5 posto je veći u odnosu na 17,35 miliona KM s kraja 2018. godine.
Wiener osiguranje je na kraju prvog ovogodišnjeg polugodišta imalo 248 zaposlenih, što je za 16 radnika više nego u istom periodu prošle godine.