Wiener osiguranje Banja Luka: Neto gubitak u 2018. smanjen na 400 hiljada KM

0
1367
Poslovna aktiva Wiener osiguranja Banja Luka na kraju 2018. je iznosila 75,94 miliona KM

Wiener osiguranje a.d. Banja Luka, koje na tržištu BiH posluje u okviru austrijske Vienna Insurance Group (VIG), poslovalo je u 2018. godini sa neto gubitkom od blizu 403 hiljade KM, što je ipak ohrabrujuće ako se ima u vidu da je ovaj osiguravatelj u 2017. zabilježio neto gubitak od 2,35 miliona KM, saznaje poslovni portal Profitiraj.ba iz polugodišnjeg finansijskog izvještaja ovog osiguravajućeg društva.
Poslovni prihodi Wiener osiguranja u 2018. iznosili su 39,55 miliona KM i za 10,1 posto su manji nego godinu ranije kada su iznosili oko 44,01 milion KM. Prihodi su najvećim dijelom ostvreni od premija osiguranja, saosiguranja, reosiguranja i retrocesija neživotnih osiguranja i u 2018. su iznosili 27,39 miliona KM i za 1,7 posto su viši nego u 2017. godini (oko 26,95 miliona KM).
Istovremeno, za 12,1 posto smanjeni su poslovni rashodi ovog osiguravajućeg društva i na kraju 2018. iznosili su 41,37 miliona KM u odnosu na 47,04 miliona KM iz 2017. Za štete i ostale naknade neživotnih osiguranja u 2018. izdvojeno je oko 24,82 miliona KM što je za šest posto manje u odnosu na 26,40 miliona KM iz 2017. godine.
Prema podacima iz poslovnog izvještaja, poslovna aktiva Wiener osiguranja Banja Luka na kraju 2018. je iznosila 75,94 miliona KM, što je za 10,9 posto više nego 2017. kada je aktiva iznosila oko 68,51 milion KM.
Kapital ovog osiguravatelja je na kraju 2018. iznosio 17,35 miliona KM i za 47,6 posto je viši u odnosu na blizu 11,76 miliona KM koliko je iznosio na kraju 2017. godine, podaci su iz finansijskog izvještaja Wiener osiguranja objavljenog na Banjalučkoj berzi.
Wiener osiguranje je na kraju 2018. imalo 236 zaposlenih, što je za 48 radnika manje nego godinu ranije.