Wigemark i ambasadori zemalja EU podržali inicijativu UPFBiH za rasterećenje privrede

0
615
Smailbegović i Pandurević upoznali Wigemarka i ambasadore zemalja članica EU sa 'inicijativom 20+5+6'

Predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije BiH Adnan Smailbegović i direktor UPFBiH Mladen Pandurević održali su sastanak sa Lars-Gunnar Wigemarkom, šefom Delegacije Evropske unije i specijalnim predstavnikom EU u Bosni i Hercegovini i ambasadorima zemalja članica EU akreditiranim u BiH.
Smailbegović i Pandurević su upoznali ambasadora Wigemarka i ambasadore zemalja članica EU sa ‘inicijativom 20+5+6’, odnosno, setom pet hitnih izmjena i dopuna zakona te izmjenama i dopunama i prijedlozima novih 20 zakona, kao i šest inicijativa koje je Vladi i Parlamentu FBiH uputilo Udruženje poslodavaca s ciljem rasterećenja privrede i poboljšanja poslovnog ambijenta.
Ambasador Wigemark i ambasadori zemalja članica EU dali su punu podršku ovim reformskim inicijativama UPFBiH koje su ključne za brži i efikasniji ekonomski razvoj BiH.
Također, ambasadori su na sastanku istaknuli da očekuju od predstavnika izvršne i zakonodavne vlasti u Federaciji BiH da daju maksimalan doprinos provedbi reformi i da se u tom procesu rukovode općim i zajedničkim, a ne uskostranačkim, dnevnopolitičkim ili ličnim interesima.