Za 38 izvoznika i velikih preduzeća iz FBiH odobrene garancije od 38,77 miliona KM

0
605
Kreditni rast registrovan je kod sektora stanovništva za 138,1 milion KM (1,2%)

Vlada Federacije BiH danas je usvojila informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o garancijama Garantnog fonda za kreditno-garantne programe za izvoznike i za velika preduzeća, te o regresiranju kamata putem Garantnog fonda na dan 30.6.2021. godine.
Kroz ova dva programa odobreno je ukupno garancija od 38.773.250 KM za 38 privrednih društava, od čega je 26 izvoznih kompanija i 12 velikih preduzeća. Također, garancije od ukupno 47.959.500 KM su izdane za 37 kompanija (25 izvoznika i 12 velikih preduzeća).
U periodu od 1.4. do 30.6.2021. godine 50 korisnika kredita ostvarilo je uslove za regresiranje kamata u ukupnom iznosu od 290.712,06 KM.
Osnovni cilj programa je omogućiti korisnicima koji su kreditno zaduženi dodjelu grant sredstava na ime subvencioniranja kamate. Subvencionira se dio kamata na tromjesečnom nivou, u visini do 2,5 posto, s ciljem održavanja tekuće likvidnosti i postojećeg stepena zaposlenosti. Korisnici stiču pravo na regresiranje kamata za drugi, treći i četvrti kvartal 2021. godine ukoliko su uredno izmirili dosadašnje kreditne obaveze.