Za 73 privredna društva u FBiH izdato 92,7 miliona KM garancija

Za tri programa pomoći privredi u FBiH izdato 92,7 miliona KM garancija i regresirano 3 miliona KM kamata

0
235
Sjednica Vlade Federacije BiH

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, usvojila informaciju Ministarstva energije, rudarstva i industrije o garancijama Garancijskog fonda za Kreditno-garantni program za izvoznike, Kreditno-garantni program za velika preduzeća i Program utroška sredstava utvrđenih u ovogodišnjem Budžetu FBiH za subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima za regresiranje kamata (Garantni fond), na dan 30.6.2022. godine.
U informaciji je navedeno da je za 73 privredna društva ukupno izdato 92.732.568,05 KM garancija. Od toga je iznos izdatih garancija po Kreditno-garantnom programu za izvoznike 57.872.618,05 KM, dok je po Kreditno-garantnom programu za velika preduzeća izdato garancija u vrijednosti od 34.859.950 KM.
Kad je riječ o subvencijama privatnim preduzećima i poduzetnicima za regresiranje kamata kroz Garantni fond, predviđena su sredstva od 5.200.000 KM. Ovaj Program je rezultat nastojanja Vlade FBiH za nastavak iznalaženja mjera pomoći privredi usljed poteškoća u poslovanju izazvanih pandemijom Covid-19.
Na ime regresiranja kamata korisnicima kredita u dva kvartala ove godine ukupno je uplaćeno 1.604.450,28 KM. Od toga su u prva tri mjeseca ove godine za 108 ugovora o kreditu korisnici ostvarili uslove za isplatu regresiranja kamata u ukupnom iznosu od 724.977,52 KM, dok su u periodu april-juni 2022. za 129 ugovora korisnici kredita ostvarili uslove za isplatu sredstava za regresiranje kamata, u ukupnom iznosu od 879.472,76 KM
Dakle, krajem juna 2022. ukupno je realizirano 129 kredita u iznosu od 185.465.136,10 KM za 73 privredna društva, i to po Kreditno-garantnom programu za velika preduzeća 69.719.900 KM i Kreditno-garantnom programu za izvoznike u iznosu od 115.745.236,10 KM, a za koje su izdate garancije od strane Razvojne banke FBiH.
Za ova kreditna sredstva izdato je garancija u ukupnom iznosu od 92.732.568,05 KM, te regresirano kamata za kreditna sredstva u 2022. godini u iznosu od 1.604.450,28 KM, odnosno ukupno za 2021. i 2022. godinu u iznosu od 3.039.418,35 KM.