Za Aerodrom Bihać odobreno pet miliona KM

0
231
Vrijednost projekta izgradnje Aerodoroma Bihać procjenjuje na oko 25 miliona eura

Vlada Federacije BiH danas je donijela Odluku o usvajanju programa utroška dijela sredstava kapitalnog transfera ‘Kapitalni transferi javnim poduzećima – Unapređenje avio prometa FBiH – JP Aerodrom Bihać’ utvrđenog Budžetom FBiH za 2021. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija u iznosu od 5 miliona KM. Ova sredstva bit će utrošena za nastavak otkupa eksproprijacije zemljišta.
Federalno ministarstvo prometa i komunikacija zaduženo je da vrši kontinuiran nadzor o utrošku sredstava, te da s JP Aerodrom Bihać d.o.o. Bihać potpiše ugovor kojim će se urediti način prijenosa sredstava i izvještavanje o utrošenim sredstvima.
Nakon utroška sredstava, a najkasnije do 28.02.2022. godine, JP Aerodrom Bihać je dužan sačiniti ukupni izvještaj o utrošenim sredstvima transfera i dostaviti ga Ministarstvu zajedno sa odlukom Nadzornog odbora o njegovom usvajanju.