Za borbu protiv pandemije u BiH 20 miliona dolara zajma IBRD-a

0
993
Održana vanredna sjednica Vijeća ministara BiH

Vijeće ministara BiH na današnjoj vanrednoj, telefonskoj sjednici, usvojilo je Inicijativu Ministarstva finansija i trezora i imenovalo delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za Projekat hitne podrške zbog pandemije virusa Covid-19 u BiH, vrijedan 20 miliona američkih dolara.
Ovo je novi finansijski instrument na hitnoj osnovi, koji će omogućiti širok dijapazon podrške, uključujući napore na jačanju praćenja bolesti, podsticanje intervencija u javnom zdravstvu i rad sa privatnim sektorom na redukovanju uticaja na ekonomiju.
Riječ je o podršci oblastima koje, između ostalog, uključuju medicinski materijal i opremu, komplete za testiranje, bolničku opremu, gradnju zdravstvenih objekata za hitnu medicinsku pomoć, uklanjanje medicinskog otpada, kao i podršci socijalnim primanjima.

Novac iz IPA 2018-2020 preusmjeriti za odgovor na Covid-19 i migracije

Vijeće ministara BiH dalo je saglasnost za preusmjeravanje sredstava iz državnih programa IPA 2018, IPA 2019 i IPA 2020 za Bosnu i Hercegovinu za potrebe odgovora na Covid-19 i za migrantsku krizu, kako je to predložila Delegacija EU u BiH.
Direkcija za evropske integracije, odnosno državni koordinator za IPA II odmah će obavijestiti Delegaciju EU u BiH o prihvatanju predloženih preusmjeravanja IPA-e 2018, 2019 i 2020 kao pomoć za odgovor na Covid-19, te za migrantsku krizu.
Iz IPA 2018 nisu iskorištena dva miliona evra, koja se mogu preusmjeriti za ugovor sa Agencijom za medicinska sredstva i opremu UN za odgovor na Covid-19, dok će 10 miliona eura biti preusmjereno za podršku migraciji.
Istovremeno će iz IPA 2019 i 2020 biti obezbijeđeno 14 miliona eura za podršku malim i srednjim preduzećima, a oblast trgovine biće podržana sa četiri miliona eura.
Za 18 miliona eura biće povećan iznos za Opšti instrument za evropske integracije koji se može koristiti za hitnu podršku u otklanjanje posljedica pandemije Covid-19.
Na ovaj način se omogućava BiH da sredstva budu brzo dostupna za odgovor na epidemiju virusa Covid-19, te za migracije.