Za doprinose radnika Energoinvesta 441 hiljada KM

0
860
Energoinvest u junu 2020. imao gibitak od 2,58 miliona KM, a u junu 2021. dobit od 184 hiljade KM

Vlada Federacije BiH danas je, u funkciji Skupštine Razvojne banke Federacije BiH, odobrila raspodjelu dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH za uplatu doprinosa za PIO/MIO za 10.,11. i 12. mjesec 2018. godine u ukupnom iznosu od 441.000,55 KM za 356 radnika privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo.
Ovo privredno društvo obratilo se Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije sa zahtjevom za dodjelu ovih novčanih sredstava za izmirenje obaveza za doprinose za PIO/MIO, jer u tom periodu, zbog finansijske krize, nisu bili u mogućnosti izvršavati dospjele obaveze što je uzrokovano, između ostalog, gubitkom tržišta u Libiji.