Za dva projekta cestogradnje u FBiH odobreno 10 miliona KM

Za izgradnju brze ceste Prača - Goražde biće izdvojeno 8,5 miliona KM, a za Prvu transverzale u Sarajevu 1,5 milion KM

0
163
Projekt izgradnje tunela Bare – Kobilja glava – Hotonj u Sarajevu

Federalna vlada danas je usvojila Program utroška sredstava transfera za izgradnju autocesta i brzih cesta u iznosu od 10 miliona KM utvrđenih ovogodišnjim Budžetom FBiH Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija.
Vlada FBiH je utvrdila projekte koji će biti finansirati putem ovoga programa.
Prvi je izgradnja brze ceste Prača – Goražde u iznosu od 8,5 miliona KM, a implementatori su JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar i Ministarstvo za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Sredstava su namijenjena za eksproprijaciju, izgradnju, nadzor i tehničku konsultaciju.
Drugi projekt je izgradnja i rekonstrukcija Prve transverzale u Sarajevu, dionica Il (Bare – tunel Kobilja Glava – Hotonj – A1) u iznosu od 1,5 milion KM. Implementator ovih sredstava je Direkcija za puteve Kantona Sarajevo, a namijenjeni su za građevinske radove.