Za energetsku efikasnost zgarada u Kantonu Sarajevo 10 miliona eura

0
412
Podrška projektima energetske efikasnosti

Vijeće ministara BiH na današnjoj sjednici utvrdilo je Prijedlog ugovora o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za GrCF2 V2 – Projekat energetske efikasnosti u javnim zgradama Sarajevo, u iznosu osam miliona eura.
Na sjednici je utvrđen i Prijedlog ugovora o grantu između BiH i EBRD za GrCF2 V2 – Projekat energetske efikasnosti u javnim zgradama Sarajevo, koji se odnosi na investicioni grant iz Regionalnog programa energetske efikasnosti za Zapadni Balkan (REEP), vrijedan dva miliona eura.
Sredstva zajma i granta u ukupnom iznosu 10 miliona eura biće utrošena za uvođenje mjera energetske efikasnosti u približno 40 javnih zgrada u Kantonu Sarajevo (škole, bolnice, vrtiće i javne zgrade od opšteg interesa).
Rok otplate zajma je 13 godina uz 3 godine grejs perioda, a njegova i alokacija granta je Federacija BiH, odnosno Kanton Sarajevo – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite životne sredine.
Očekuje se da ovaj projekat bude završen do 20. oktobra 2023. godine.