Za gradski autoput i Prvu transverzalu u Sarajevu 15 miliona KM

0
521
Za izgradnju i rekonstrukciju gradskog autoputa predviđeno 8,5 miliona KM, a za 1. transverzalu oko 6,5 miliona KM

Vlada Federacije BiH na današnjoj sjednici donijela je izmjenu odluke o usvajanju programa utroška sredstava ‘Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta’ utvrđenih Budžetom FBiH za 2021. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija.
Ovom odlukom utvrđuju se projekti koji će se finansirati putem ovog programa, a riječ je o izgradnji i rekonstrukciji gradskog autoputa u iznosu od 8.514.659,24 KM i Prve transverzale u iznosu od 6.485.340,76 KM, oba u Sarajevu.
Implementator izgradnje i rekonstrukcije gradskog autoputa u Sarajevu je JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, a namjena sredstava za ovaj projekt u iznosu od 8.514.659,24 KM je za građevinske radove izgradnje autoputa i izmještanja željezničke infrastrukture i nadzor.
Implementator izgradnje i rekonstrukcije 1. transverzale u Sarajevu, dionica II Bare – tunel Kobilja Glava – Hotonj je Direkcija za puteve Kantona Sarajevo, a namjena sredstava za ovaj projekt u iznosu od 6.485.340,76 KM je za građevinske radove.
Za provođenje ove odluke zaduženi su Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Federalno ministarstvo finansija, JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo i Direkcija za puteve Kantona Sarajevo, svako u okviru svoje nadležnosti.