Za infrastrukturne projekte u BiH 3,65 miliona KM iz ruskog klirinškog duga

0
894
Vijeće ministara BiH usvojilo izvještaj o izvršenju Budžeta za devet mjeseci 2018. (Foto: Arhiv)

Vijeće ministara BiH na današnjoj sjednici donijelo je odluke o izdvajanju sredstava iz klirinškog duga Ruske Federacije za finansiranje izgradnje i opremanje objekta arhiva UIO u Mostaru, zaštitu izvorišta pitke vode u Istočnoj Ilidži, infrastrukturne projekte u Srebrenici, podršku projektima kulture u BiH i za nabavku objekta za smještaj institucija BiH u Istočnom Sarajevu, u ukupnom iznosu od 3.650.000 KM.
Za finansiranje izgradnje i opremanje Arhiva UIO Mostar izdvojeno je milion KM. Za projekt zaštite izvorišta pitke vode Sarajevsko polje od otpadnih voda u zoni Istočne Ilidže (izgradnja fekalnog kolektora u naselju Vojkovići) odobreno je 450.000 KM.
Općini Srebrenica je za prioritetne infrastrukturne projekteodobreno 500.000 KM. Za podršku projektima kulture u BiH odobreno je 1.100.000 KM, od čega za Zemaljski muzej BiH 500.000 KM, Historijski muzej BiH 250.000 KM, Olimpijski muzej u Sarajevu 250.000 KM i Arhiv BiH 100.000 KM.
Donesene su i odluke o izmjeni i dopuni Odluke o odobravanju kupovine/nabavke objekta za smještaj institucija BiH u Istočnom Sarajevu koji će se uvrstiti u program višegodišnjih kapitalnih ulaganja za period 2017-2019 i o izmjeni i dopuni Odluke o odobravanju kupovine/nabavke objekta za smještaj institucija BiH u Istočnom Sarajevu.
Ovim odlukama se mijenja izvor i dinamika osiguranja sredstava za projekt kupovine 1.200 – 1.500 m² prostora za smještaj institucija BiH u Istočnom Sarajevu, čija vrijednost i dalje ostaje 3.000.000 KM. Izvori finansiranja mijenjaju se na način da se u 2018. godini dodaje iznos 600.000 KM iz sredstava sukcesije na osnovu naplate klirinškog duga Ruske Federacije, a u 2019. godini se za isti iznos smanjuju sredstva planirana iz budžeta institucija BiH, pa će umjesto 1.000.000 KM iznositi 400.000 KM. Tako će od ukupno 3.000.000 KM vrijednosti projekta, 1.600.000 KM biti osigurano iz sredstava sukcesije, a 1.400.000 KM iz budžeta institucija BiH.
Nakon usvajanja ovih odluka ostalo je još 50.683,94 KM neraspoređenih namjenskih sredstva dobijenih od klirinškog duga.
Klirinški dug Ruske Federacije od 125.157.834,38 američkih dolara isplaćen je u novčanom obliku. Sredstva su raspodijeljena primjenom utvrđenih procenata, i to za institucije BiH 10%, za Brčko distrikt 3%, za Federaciju BiH 58% i za Republiku Srpsku 29%.
Od ukupnog iznosa stavljenog na raspolaganje institucijama BiH (20.700.683,94 KM), ranije donesenim odlukama Vijeća ministara BiH raspoređeno je 17.000.000 KM, i to za izgradnju graničnog prijelaza Bratunac – Ljubovija (7.000.000 KM), nabavku objekta za smještaj institucija BiH u Sarajevu (4.000.000 KM), za projektiranje, sanaciju, rekonstrukciju i nadogradnju objekta ‘Zrak’ u Sarajevu za smještaj Direkcije za koordinaciju policijskih tijela (3.000.000 KM), te po milion KM za nabavku objekata za smještaj institucija u Istočnom Sarajevu i Mostaru, kao i za nadogradnju carinskog podsistema informacionog sistema Uprave za indirektno oporezivanje.