Za izgradnju cesta i brzih cesta u FBiH 107 miliona KM

0
1014
Odobreno 100 miliona KM za izgradnju saobraćajnice Lašva - Nević Polje

Federalna vlada danas je utvrdila je Prijedlog programa investiranja sredstava ‘Kapitalni transferi javnim poduzećima – transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta’ utvrđenih u Budžetu FBiH za 2017. godinu u iznosu od 107 miliona KM.
Putem ovog programa će biti finansirana izgradnja dijela brze ceste Lašva – Nević Polje, čija ukupna dužina je 24 kilometra, za šta je predviđeno 100 miliona KM (procijenjena vrijednost iznosi 217 miliona eura). Sredstva od 100 miliona KM bit će iskorištena za izgradnju dijela trase ove brze ceste i to od izlaza poslovne zone Vitez do Nević Polja (5 km), te od Selišta do ulaza u poslovnu zonu Vitez (4 km).
Ovim programom bit će finansirane i zaobilaznice Mostar – Sjever (dionica Autoceste na koridoru 5c) sa 2 miliona KM i Mostar – Jug sa 5 miliona KM.
Ovaj prijedlog stupit će na snagu nakon usvajanja od strane Parlamenta Federacije BiH.