Za izgradnju ceste Šićki Brod – Đurđevik 20 miliona KM iz dobiti BH Telecoma

0
501
Planirana je izgradnja potpuno nove cestovne dionice na pravcu Tuzla-Sarajevo

Vlada FBiH usvojila je danas informaciju Federalnog ministarstva prometa i komunikacija u vezi sa uplatom sredstava dobiti BH Telecoma d.d. Sarajevo u iznosu od 20 miliona KM na poseban račun za realizaciju projekta izgradnja poddionice Šićki Brod – Đurđevik na trasi ceste Tuzla – Sarajevo.
JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo implementator je projekta izgradnja poddionice Šićki Brod – Đurđevik. Riječ je o projektu kojim se planira izgradnja potpuno nove cestovne dionice na pravcu Tuzla-Sarajevo (u 1. fazi radi se o obilaznici grada Živinice).
Postojeća magistralna cesta Tuzla-Sarajevo je izložena ogromnom prometnom opterećenju uslijed prijevoza putnika i roba, te svojim trenutnim tehničkim elementima ne pruža uslove za kvalitetan i efikasan promet vozila. Poseban problem je pitanje sigurnosti sudionika u prometu na ovom pravcu jer zbog velikog broja vozila i značajne naseljenosti često dolazi do zastoja u prometu i prometnih nezgoda sa stradalim osobama i materijalnom štetom.
Izrada glavne projektne dokumentacije je pred završetkom, a nadležne službe grada Živinice ubrzano vrše poslove izvlaštenja nekretnina na 1. dionici koja se odnosi na obilaznicu Živinica.
Također, pokrenut je i tender Cesta FBiH i u toku je evaluacija ponuda za izbor najpovoljnijeg izvodača radova za Lot 2 – izgradnja obilaznice Živinica u dužini oko pet kilometara. U toku 2022. godine očekuje se početak radova na izgradnji poddionice Šički Brod – Đurđevik na trasi ceste Tuzla – Sarajevo za Lot 2 – obilaznica Živinica.