Za izgradnju dionice Mostar Jug na Koridoru 5c osigurano 100 miliona eura

0
1062
RS se zadužuje kod EBRD-a za finansiranje gradnje obilaznice Doboj na Koridoru 5C

Vijeće ministara BiH na današnjoj sjednici utvrdilo je Prijedlog ugovora o finansiranju (Koridor 5c – Mostar Jug) između Bosne i Hercegovine i Evropske investicijske banke (EIB), vrijedan 100 miliona eura.
Sredstva su namijenjena izgradnji nove dionice autoputa duge 20,9 km, uključujući tri poddionice, i to Buna – Počitelj, Tunel Kvanj – Buna i Mostar Jug – Tunel Kvanj.
Nova cesta se nalazi u Hercegovačko-neretvanskom kantonu i dio je panevropskog Koridora 5c koji povezuje Mađarsku i istočnu Hrvatsku sa BiH i Jadranskim morem u području Luke Ploče.
Riječ je o kreditu alociranom na Federaciju BiH, s rokom otplate od 25 godina, uključujući šest godina grejs perioda.
Ukupno procijenjeni troškovi projekta su 227 miliona eura, od čega je kredit EIB-a 100 miliona eura, kredit Evropske banke za obnovu i razvoj 60 miliona eura, investicijski grant WBIF-a 39 miliona eura i vlastita sredstva promotora (Federacija BiH i JP Autoceste FBiH) 28 miliona eura.