Za izgradnju tunela Hranjen potrebno 320 miliona KM, planirana sredstva za nastavak radova

0
383
Planirana sredstva za nastavak radova na tunelu Hranjen

Podrška izgradnji tunela Hranjen i u 2022. godini neće izostati, stav je svih nivoa vlasti u Federaciji BiH, kazala je premijerka Bosansko-podrinjskog kantona (BPK) Goražde Aida Obuća vezano za trenutno stanje u realizaciji projekta brze ceste Goražde-Sarajevo.
Informaciju o ovom projektu dostavilo je JP Autoceste FBiH, a razmatrana je na nedavno održanoj sjednici Skupštine BPK Goražde.
Kako bi se obezbijedili uslovi za nastavak implementacije jednog od najznačajnijih infrastrukturnih projekata kako za građane BPK Goražde i cijele Gornje drinske regije, tako i za građane države BiH, poduzete su sve neophodne aktivnosti.
“Autoceste FBiH je zatražilo od Vlade FBiH donošenje odluke u Zakonu o javnim nabavkama, kako bi se pokrenuo pregovarački postupak bez obavještenja za nastavak radova u vrijednosti 20 posto što iznosi 13.999.980 KM, bez PDV-a od osnovnog ugovora dodijeljenog izvođaču radova. U oktobru 2021. pokrenut je postupak javne nabavke prema Ekspertnom vijeću za izbor konsultantskih usluga FIDIC eksperata, koji bi bili podrška projektu, a čiji primarni zadatak je utvrđivanje činjeničnog stanja u vezi realizaciji ugovora. Trenutno je postupak obustavljen, jer se čeka ishod žalbe jednog od ponuđača koju je JP Autoceste FBiH proslijedilo Uredu za razmatranje žalbi BiH”, kazala je premijerka BPK Goražde.
Za završetak projekta kompletnog tunela, prema procjenama, neophodna su finansijska sredstva u približnom iznosu od 320 miliona KM sa PDV-om. Procjena za prvu fazu, probijanje i izradu primarne podgrade glavne, saobraćajne, tunelske cijevi ukupne dužine 5.480 metara te servisne tunelske cijevi ukupne dužine 5.470 metara iznosi oko 120 miliona KM sa PDV-om.
“Prema informacijama s kojim raspolažemo, u prijedlogu Budžeta FBiH za 2022 godinu, za kapitalne transfere javnim preduzećima planiran je iznos od 254 miliona KM i u odnosu na 2021. veći je za 98,2 miliona ili 63 posto. Dakle, ovo je jedna ohrabrujuća informacija jer su ta sredstva planirana za autoceste i brze ceste, a podrška izgradnji tunela i u 2022. godini neće izostati, stav je svih nivoa vlasti”, istakla je premijerka BPK.