Za modernizaciju javnog prevoza u Sarajevu kredit od 35 miliona eura

0
839
Kreditna podrška EBRD-a za projekte poboljšanja javnog prevoza u Sarajevu

Vlada Federacije BiH danas je podržala inicijativu da kreditnim zaduženjem kod Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) budu osigurana sredstva za realizaciju Projekta ‘Javni prevoz Sarajevo’, u iznosu od 35 miliona eura.
Prihvatila je i informaciju o kreditu EBRD-a, kao osnovi za vođenje pregovora, nakon čega će biti donesena konačna odluka. Krajnji dužnik po ovom zaduženju je Kanton Sarajevo.
Projekat ‘Javni prevoz Sarajevo’ se sastoji iz dvije komponente: sanacije, rekonstrukcije i modernizacije tramvajske pruge (20 miliona eura) i obnove voznog parka za javni linijski prevoz putnika (15 miliona eura).