Za modernizaciju vodnih i sanitarnih usluga u BiH kredit od 55 miliona eura

0
177
Grant je namijenjen za finansiranje projekta modernizacije vodnog i sanitarnog sektora

Vijeće ministara BiH danas je usvojilo Inicijativu Ministarstva finansija i trezora i imenovao delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o zajmu (Projekat modernizacije vodnih i sanitarnih usluga) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, vrijedan 55 miliona eura.
Cilj Projekta je podržati BiH u jačanju institucionalnih kapaciteta u Republici Srpskoj, Federaciji BiH i na lokalnom nivou za poboljšanje pružanja usluga vodosnabdijevanja i sanitacije.
Sredstva će biti alocirana RS-u i FBiH, a tačni iznosi će biti definisani na pregovorima.