Za nabavku novih električnih trolejbusa u Sarajevu 15 miliona eura

0
464
Sredstva su namijenjena za nabavku novih električnih trolejbusa u Sarajevu

Vijeće ministara BiH danas je utvrdilo Prijedlog ugovora o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (GrCF2 W2) za Projekt javnog prevoza Sarajevo, vrijedan 15 miliona eura.
Riječ je o projektu nabavke novih električnih trolejbusa i rezervnih dijelova u cilju poboljšanja razvoja infrastrukture javnog prevoza u Sarajevu, što će povećati kapacitet i efikasnost usluga javnog prevoza za stanovništvo i zaštititi okoliš. Očekuje se da će ovaj projekt biti završen do 31. decembra 2021. godine.
Rok otplate zajma je 15 godina, uključujući dvije godine grejs perioda.