Za oblast zdravstvene zaštitet u FBiH gotovo 32 miliona KM

0
305
Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH raspodijeljeno je 28,5 miliona KM

Vlada Federacije BiH je usvojila pet programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera drugim nivoima vlasti i fondovima, utvrđenih Budžetom FBiH za 2021. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva, u ukupnom iznosu od 31.975.000 KM.
Tako je Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH raspodijeljeno 28,5 miliona KM za finansiranje nabavke lijekova i medicinskih sredstava, pružanje zdravstvenih usluga i provođenje programa Federalnog fonda solidarnosti. Sredstva se odnose na osiguravanje prava na zdravstvene usluge (11,5 miliona KM) i prava na lijekove i medicinska sredstva (17 miliona KM).
Drugim programom je iznos od 2 miliona KM planiran Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za sufinansiranje troškova raseljenih osoba. Riječ je o bolničkom liječenja u zdravstvenim ustanovama u Federaciji povratnika iz FBiH u Republiku Srpsku.
Sredstva od 50.000 KM će, kroz treći program, biti usmjerena za zdravstvenu zaštitu osoba romske nacionalnosti koje zbog tradicionalnog načina života nemaju stalno mjesto prebivališta odnosno boravišta u FBiH.
Usvojen je i Program vrijedan 1.125.000 KM i namijenjen za sufinansiranje troškova Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH u 2021. godini koji nastaju obavljanjem djelatnosti propisanih Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Zakonom o krvi i krvnim sastojcima, u dijelu koji se finansira od strane osnivača – Federacije BiH.
Agenciji za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH bit će dodijeljeno 300.000 KM na ime sufinansiranja troškova koji će u ovoj godini nastati obavljanjem djelatnosti propisanih Zakonom o sistemu poboljšanja kvalitete, sigurnosti i akreditaciji zdravstvu.