Za obnovu šest psihijatrijskih bolnica i ustanova u BiH 23 miliona KM

0
1072
Zajam za obnovu psihijatrijskih bolnica

Vijeće ministara BiH usvojilo je Inicijativu Ministarstva finansija i trezora i odredilo delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja kreditnog sporazuma – Sporazum između Bosne i Hercegovine i Razvojne banke Vijeća Evrope za finansiranje Projekta rekonstrukcije i opremanja psihijatrijskih bolnica/ustanova u Bosni i Hercegovini.
Projekt rekonstrukcije, izgradnje i opremanja psihijatrijskih bolnica u oba bosanskohercegovačka entiteta vrijedan je 23 miliona KM i bit će finansiran jednom kreditnom linijom.
Sredstvima će biti finansirana rekonstrukcija i opremanje psihijatrijskih bolnica u Federaciji BiH, i to Sarajevu i Mostaru te rekonstrukcija, izgradnja i opremanje četiri psihijatrijske ustanove u Republici Srpskoj. Riječ je o Specijalnoj bolnici za psihijatriju Sokolac, JZU Specijalnoj bolnici za hroničnu psihijatriju Modriča, JU Domu za lica sa invaliditetom Višegrad i Klinici za psihijatriju UKC Republike Srpske – Banja Luka.