Za osam dana SFF-a prikupljeno više od 19 tona otpada za recikliranje

0
273
Više od 19 tona odvojeno prikupljenog otpada za recikliranje na SFF-u kroz Coca-Colin projekat

Rezultat ovogodišnjih aktivnosti Coca-Colinog projekta Recikliraj me. Pokloni mi novi život u okviru Sarajevo Film Festivala- za osam dana je odvojeno prikupljeno više od 19 tona otpada za recikliranje – plastične ambalaže, limenki, papira i stakla a prikupljeno je i deponovano i skoro 77 tona miješanog otpada.
Trideset najprometnijih lokacija u gradu bilo je opremljeno Coca-Colinim kontejnerima i bačvama za odvojeno prikupljanje otpada tokom Sarajevo Film Festivala. Komunalno preduzeće Rad bilo je angažovano za preuzimanje i odvoz otpada, a kompanija Ekopak, će se pobrinuti za recikliranje plastične ambalaže i drugih odvojeno prikupljenih reciklabilnih materijala. Rezultati jasno ukazuju da su građani voljni i spremni da promijene navike i svoj otpad razvrstavaju kako bi se mogao reciklirati.
“Više od 25 godina je Coca-Cola u BiH uz Sarajevo Film Festival. Stoga je i bilo logično učvrstiti naše partnerstvo kroz inicijativu kakva je Recikliraj me. Pokloni mi novi život“, rekao je Bruno Jelić, direktor Odjela za korporativne poslove i održivost Coca-Cola HBC Adria.
Jedno od strateških opredjeljenja Coca-Cole u Bosni i Hercegovini su i jasno postavljeni ciljevi koji se odnose na smanjenje utjecaja na okoliš. Recikliraj me. Pokloni mi novi život. i drugi projekti poput Od izvora do mora su ekološke inicijative kroz koje kompanija postiže ove društveno odgovorne ciljeve. Coca-Cola je u proteklih 10 godina smanjila težinu plastičnih boca, koje proizvodi u svom pogonu, za ukupno 7%. Inovacija u proizvodnom pogonu je i novi tip plastičnog čepa koji će na osnovu manje težine za 26% u 2022. godini doprinijeti smanjenju korištenja plastike za gotovo 50 tona.
Aktivnosti u okviru inicijative Recikliraj me. Pokloni mi novi život. i globalnog programa Svijet bez otpada usmjerene su na stvaranje novih navika za pravilno odlaganje i razvrstavanje otpada, kao i na edukaciju i podizanja svijesti građana o važnosti recikliranja otpada za očuvanje resursa i okoliša.