Za penzionisanje 44 radnika Konfekcije Borac 182 hiljade KM

0
1752
Konfekcija Borac d.d. Travnik

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici u Sarajevu, u funkciji Skupštine Razvojne banke FBiH, odobrila da iz sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u FBiH, deponovanih na transakcijskom računu posebnog fonda ove banke, bude izdvojeno 182.209,32 KM.
Iznos je namijenjen za uplatu doprinosa za PIO, zdravstveno i doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti za radnike Konfekcije Borac d.d. Travnik koji su stekli uslove za odlazak u penziju, a to pravo ne mogu ostvariti zbog neuplaćenih doprinosa.
Na spisku su 44 radnika, a za njih će biti uplaćeno 96.737,48 KM za penzijsko-invalidsko osiguranje, 76.231,66 KM na ime zdravstvenog i 9.240,18 na ime osiguranja od nezaposlenosti.
Konfekcija Borac je dužna Razvojnoj banci FBiH dostaviti kompletne popise svih radnika s pojedinačnim iznosima sredstava za svakog radnika na osnovu doprinosa.
Do sada je Vlada, u funkciji Skupštine Razvojne banke FBiH, izdvojila 6.520.548,50 KM za uplatu doprinosa i penzionisanje uukupno 318 zaposlenika više privrednih društava.
Riječ je o 3.526.691,82 KM za 152 zaposlenika IP Krivaja d.o.o. Zavidovići – u stečaju, PD Krivaja-Mobel d.o.o. Zavidovići – u stečaju, IP Krivaja d.o.o. Zavidovići, Krivaja 1884 d.o.o. Zavidovići i PD Krivaja 1884 d.o.o. Zavidovići, 234.589 KM za 45 zaposlenika KTK Visoko d.d. Visoko, 34.402,31KM za šest radnika Konfekcije Borac, 232.584 KM za 16 zaposlenika Konfekcije Borac Banovići – u stečaju, 909.916,10 KM za 36 radnika Željezare Zenica d.o.o. Zenica, 232.065,26 KM za deset zaposlenika TRZ d.d. Hadžići, 1.312.792,36 KM za 45 radnika Vitezita d.o.o. Vitez i 37.507,65 KM za osam zaposlenika Unis Tools d.o.o. Sarajevo – Vogošća koji su stekli uslove za odlazak u penziju, a nisu je mogli ostvariti zbog neuplaćenih doprinosa.