Za pet ustanova za zbrinjavanje u FBiH 3 miliona KM

0
305
Izbor projektnih prijedloga i potencijalnih korisnika vršiće Komisija koju je imenovala Vlada FBiH

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj hitnoj, telefonski održanoj sjednici, usvojila Program utroška s kriterijima raspodjele sredstava Kapitalnog transfera neprofitnim organizacijama, namijenjenih ustanovama za zbrinjavanje kojima je osnivač Parlament FBiH, u iznosu od 3 miliona KM.
Cilj ovog programa je razvijanje postojećih i uspostavljanje novih oblika socijalnih usluga, te poboljšanje uslova smještaja za korisnike i rada za uposlenike.
Sredstva će biti raspodijeljena Ustanovi iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški, Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Drin, Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići, Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić i Zavodu za vaspitanje muške djece i omladine Sarajevo .
Usvojeni Program treba da omogući pružanje kvalitetnijih usluga smještaja i stručnog rada za 500 osoba koje borave i rade u pet ustanova socijalne zaštite na nivou Federacije BiH. Također, treba da pomogne osiguranju neophodnih infrastrukturnih uslova za boravak i rad, te socijalnom zbrinjavanju i osposobljavanju za samostalan život i rad prema preostalim sposobnostima i provođenju radne aktivnosti korisnika.
Raspodjela sredstava vršit će se putem zvanične obavijesti ovim federalnim ustanovama. Postupak ocjenjivanja ispunjavanja posebnih kriterija bit će proveden na osnovu bodovne šeme koju će sačiniti Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, a koja če biti dostupna svim zainteresovanim podnosiocima prijave.
Sredstva će biti dodijeljivana u tri kategorije. Za nabavku stalnih sredstava predviđen je maksimalni iznosa od 100.000 KM, za investicijska ulaganja u postojeće objekte do maksimalno 750.000 KM i za investicijska ulaganja u gradnju novih objekata do maksimalno 1,5 milion KM.
U skladu s današnjoj odlukom, pojedinačne odluke o dodjeli sredstava korisnicima donosi federalni ministar rada i socijalne politike.