Za poboljšanje avio prometa u FBiH 7 miliona KM

0
2414
Aerodrom Mostar prihvatio je 31.265 putnika u 10 mjeseci, porast za 14% u odnosu na isti period lani

Federalna vlada donijela je danas tri odluke o izmjeni odluka o usvajanju programa utroška sredstava Kapitalni transferi javnim preduzećima – Unapređenje avio prometa Federacije BiH utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2017. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija kojim su previđene subvencije aerodromima u ukupnom iznosu od sedam miliona KM.
Po dva miliona KM namijenjeno je aerodromima u Tuzli, Bihaću i Mostaru, a dodatnih milion maraka za subvencije pri uspostavljanju redovne avio linije između Mostara i Zagreba.
Tako će Aerodromu Bihać umjesto dva miliona KM biti dodijeljeno četiri miliona KM. Dodatna sredstva su namijenjena za eksproprijaciju nekretnina – proširenje zemljišta aerodroma radi produženja piste.
Za JP Aerodrom Tuzla, umjesto 1.570.000 KM, previđeno je 3.570.000 KM, a dodatna sredstva bit će upotrijebljena za kapitalna ulaganja za rekonstrukciju i dogradnju zgrade putničkog terminala – Faza2 – 1.154.580 KM, za zgradnju carinskog skladišta za avionsko gorivo 269.000 KM i za nabavku aerodromske opreme, traktora s kosilicom i snjegobacačem 576.420 KM.
JP Aerodrom Mostar, umjesto utvrdenih 1.570.000 KM, za unapređenje avioprometa je dodijeljeno 3.570.000 KM.