Za podršku industriji u FBiH 7,2 miliona KM

0
961
Promet industrije na domaćem tržištu pao je za 2%, a na stranom tržištu za 1,4%

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici usvojila Program utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2021. godinu, u ukupnom iznosu od 7,2 miliona KM.
Ovim iznosom obuhvaćeno je 2,5 miliona KM planiranih Budžetom FBiH za 2021. godinu, 4.599.348,47 KM sredstava zatečenih na računu u Union banci (ovaj iznos može biti umanjen za oko 2,4 miliona KM, s obzirom na započete a nerealizovane aktivnosti dodjele sredstava po Programu za 2020. godinu), te 2.511.000 KM koje će mjesečno biti alocirane na račun Trajnog revolving fonda u Banci od povrata kredita.
Cilj Programa je stvaranje povoljnijeg poslovnog okruženja, kao i poboljšanje okvirnih uslova za poslovanje u svim dijelovima FBiH, a očekivani efekti su rast broja novozaposlenih, produktivnosti radne snage i indeksa industrijske proizvodnje, povećanje proizvodnih kapaciteta uvođenje novih naprednijih tehnologija i tehnoloških postupaka, kao i unaprjeđenje postojećih tehnologija i tehnoloških postupaka i reinženjeringa.
Sredstva su namijenjena metalnoj, elektro i automobilskoj industriji, zatim industriji građevinskog materijala i nemetala, drvnoj, papirnoj i grafičkoj industriji, proizvodnji tekstila, odjeće, kože i obuće, te hemijskoj i farmaceutskoj, kao i industriji gume i plastike.