Za podršku raseljenim osobama i povratnicima 24,4 miliona KM

0
222
Sredstva su odobrena za uvezivanje staža radnicima za odlazak u penziju

Vlada Federacije BiH danas je usvojila četiri programa utroška sredstava utvrđenih ovogodišnjim Budžetom FBiH Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica, u ukupnom iznosu od 24,4 miliona KM.
Kroz transfer za raseljene osobe i povratnike bit će izdvojeno 14,9 miliona KM, od čega je najveći dio od 9,8 miliona KM planirano za obnovu i izgradnju putne, vodovodne i kanalizacione infrastrukture, objekata vjerskog, sakralnog, obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera, te drugih od značaja za širu društvenu zajednicu, kao i za pomoć za zapošljavanje kroz razvoj i osnivanje malih, srednjih preduzeća i obrtničkih radnji, poljoprivrednu djelatnost, pružanje podrške programima obavljanja pripravničkog staža, te privrednih aktivnosti u ruralnim područjima.
Jednim od programa je za programe povratka u RS namijenjeno je 5 miliona KM, od čega 3 miliona KM kao pomoć pri zapošljavanju povratnika kroz razvoj poduzetništva, obrta, malih i srednjih preduzeća, poljoprivredu te, pored ostalog, ekonomsku saradnju s dijasporom.
Putem transfera za zajedničke međuentitetske, općinske i projekte s nevladinim organizacijama u iznosu od 2,5 miliona KM, planirana je pomoć za infrastukturne i druge projekte od interesa za širu društvenu zajednicu, rekonstrukciju stambenih jedinica, ekonomsko osnaživanje povratnika, te lokalno, regionalno i međuentitetsko povezivanje.
Četvrti program, vrijedan 2 miliona KM, namijenjen je za podršku održivom povratku izbjeglih i prognanih osoba s područja Srebrenice.
Vlada FBiH danas je, također, usvojila i Plan povratka, obnove, gradnje i razvoja održivog povratka za 2021. godinu.