Za pomoć kantonima i općinama u FBiH ukupno 18 miliona KM

0
807
Sjednica Vlade Federacije BiH u Sarajevu (Foto: Arhiv)

Vlada Federacije BiH je danas donesenom odlukom utvrdila kriterije raspodjele sredstava ovogodišnjeg Budžeta FBiH za 2018. godinu Federalnom ministarstvu finansija s pozicije tekućih transfera drugim nivoima vlasti i fondovima, a namijenjenih kao finansijska pomoć kantonima i oopćinama.
Riječ je o ukupnom iznosu od 18 miliona KM, od čega će kantonima biti raspodijeljeno 6 miliona KM, a općinama 12 miliona KM.
Kriteriji za raspodjelu sredstava su broj stanovnika, površina, te broj učenika u osnovnom i srednjem obrazovanju, a za njihovu primjenu bit će korišteni pokazatelji Federalnog zavoda za statistiku i Porezne uprave FBiH.
Kao jedan od dodatnih kriterija za dodjelu sredstava kantonima i općinama u obzir će biti uzeto i smanjenje zaposlenih na dan 31.12.2017. godine u odnosu na prethodnu fiskalnu godinu, kao i projekti od značaja za razvoj pojedinih općina.
Federalna vlada će posebnom odlukom utvrditi iznose i dinamiku doznačavanja sredstava pojedinim kantonima i općinama, kao i način izvješćivanja o njihovu utrošku.