Za poticaj poljoprivredi u FBiH biće izdvojeno 46,7 miliona KM

0
941
Počela isplata novčanih podrški poljoprivrednim proizvođačima

Federalna vlada danas je donijela Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele ‘Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – Poticaj za poljoprivredu’, utvrđenog Budžetom Federacije BiH za 2018. godinu, kojom su sredstva za animalnu proizvodnju sa 43.435.000 KM povećana na 46.710.718,15 KM ili za 3.275.718,15 KM. Vlada je odobrila i izdvajanje 8.950.000 KM iz tekuće rezerve za 2018. godinu u svrhu plaćanja drugog dijela kupoprodajne cijene Ugovora o kupoprodaji zgrade Energoinvesta.
Federalna vlada danas je, u funkciji Skupštine Razvojne banke FBiH, donijela više odluka o odobravanju doznačavanja sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u FBiH, deponiranih na transakcijskom računu Posebnog fonda, otvorenog kod Centralne banke BiH za doprinose za PIO, zdravstveno i osiguranje od nezaposlenosti, za radnike koji su ispunili zakonske uslove za odlazak u penziju, a ne mogu je ostvariti zbog neuplaćenih doprinosa. Riječ je o kupnom iznosu od 14.754.603,60 KM.
Prva odluka, u iznosu od 1.744.647,46 KM, omogućava uplatu doprinosa za 81 radnika privrednog društva Agrokomerc d.d. Velika Kladuša. Odobreno je i 52.398,44 KM za pet radnika Feroelektra d.d. Sarajevo, te još 2.966,58 KM za jednog radnika Feroelektro – Trgovina i servis d.o.o. Sarajevo.
Za 89 radnika Konfekcije Borac d.d. Travnik je za uplatu doprinosa namijenjeno 845.372,21 KM, dok se četvrta odluka, u iznosu od 65.037,70 KM odnosi na četiri radnika IP Krivaja d.o.o. Zavidovići – u stečaju – i na šest radnika Tvornice konfekcije Borac d.d. Zenica.
Posebnom odlukom Vlada FBiH je, također u funkciji Skupštine Razvojne banke FBiH, odobrila da se iz istog fonda uplate doprinosi za PIO, radi uvezivanja staža, zaposlenicima iz oblasti namjenske industrije. Za šest kompanija je odobreno 12.044.181,21 KM.
Tako je privrednom društvu Zrak d.d. Sarajevo odobreno ukupno 1.432.267,85 KM za uplatu doprinosa za PIO za 162 zaposlenika, Pretisu d.d. Vogošća, 2.004.487,72 KM za 269 zaposlenika, Vitezitu d.o.o. Vitez 2.171.661,04 KM za 337 zaposlenika, TRZ-u Hadžići 720.352,51 KM za 77 zaposlenika, BNT-u Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik 3.098.374,71 KM za 356 zaposlenika i privrednom društvu Binas d.d. Bugojno 2.617.037,38 KM, za uplatu doprinosa za PIO za 431 zaposlenika.
Vlada FBiH je, također u funkciji Skupštine Razvojne banke FBiH, odobrila da iz sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u FBiH, koja su deponirana na transakcijskom računu posebnog fonda ove banke, bude izdvojeno 1.000.000 KM kao dodatna finansijska sredstva za sanaciju šteta nastalih u Naftnim terminalima Federacije d.o.o. Ploče nakon havarije brodo-priveza.
Prihvaćena je i informacija Federalnog ministarstva finansija o oslobađanju od plaćanja RTV pretplate određenih kategorija stanovništva i istovremeno, izmijenjena Odluka o oslobađanju od plaćanja RTV pretplate osoba s paraplegijom i oboljelih od dječije paralize i nadležnost u ovoj oblasti prenesena na Federalno ministarstvo rada i socijalne politike.

Za četiri kompanije kreditna potpora od 2,34 miliona KM

Vlada FBiH danas je za četiri privredna društva dala saglasnost za dodjelu sredstava Trajnog revolving fonda Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije kod Union banke d.d. Sarajevo dodjelom kredita za 2018. godinu, u iznosu od 2.340.000 KM.
Saglasnost je data za kompanije Mucić&Co d.o.o. Ljubuški, u iznosu od 900.000 KM, TRING d.o.o. Gračanica, u iznosu od 300.000 KM, BOSSIN d.o.o. Mostar, u iznosu od 420.000 KM i Secom d.o.o. Visoko, u iznosu od 720.000 KM.