Za potrošače u Kantonu Sarajevo od 1. januara najavljena veća cijena gasa

0
534
Vlada FBiH dala saglasnost na smanjenje veleprodajne cijene plina za 12,53 posto

Od 1. januara 2022. godine najavljeno je povećanje nabavne cijene prirodnog gasa za distributivne kompanije u Federaciji BiH za 14,95 posto u odnosu na važeću cijenu, saopćeno je iz Sarajevogasa koja je o oskupljenju obaviještena jučer na sastanku s predstavnicima sarajevskog Energoinvesta.
U saopćenju Sarajevogasa se navodi da je nabavna cijena prirodnog gasa od 1. novembra uvećana za 23,5 posto u odnosu na oktobarsku, ali da potrošači u Kantonu Sarajevo to nisu osjetili zahvaljujući naporima Vlade KS koja je osigurala sredstva za subvencioniranje dijela cijene prirodnog gasa do kraja ove godine.
Međutim, s najavom novog poskupljenja, u slučaju da se ne nastavi sa subvencioniranjem dijela cijene prirodnog gasa, potrošači u Kantonu Sarajevo bi prirodni gas od 1. januara 2022. godine mogli plaćati i za 40 posto više, upozoravaju iz Sarajevogasa.
Kako bi se djelimično ublažio finansijski pritisak na potrošače u Kantonu, Uprava KJKP Sarajevogas predložila je Vladi Kantona Sarajevo da razmotri mogućnost nastavka subvencioniranja dijela cijene prirodnog gasa i u 2022. godini.
Predstavnici Energoinvesta također su e-mailom obavijestili Upravu Sarajevogasa da ne mogu garantovati dnevne isporuke prirodnog gasa preko 1,2 miliona Sm3 za prvi kvartal 2022. za sve svoje kupce, što prema dosadašnjoj potrošnji u zimskim mjesecima nije dovoljno za uredno snabdijevanje svih potrošača.
U slučaju da se ne osiguraju dodatne količine prirodnog gasa tokom ekstremno hladnih dana, Sarajevogas neće moći da snabdije svoje velike potrošače, uključujući i Toplane-Sarajevo o čemu je obaviještena Uprava ovog kantonalnog preduzeća. Također, o ovim problemima informirana je Vlada Kantona Sarajevo, saopćeno je iz Sarajevogasa.