Za pridruženje EU potrebna depolitizirana javna uprava koja je u službi bh. građana

0
234
Razgovori sa Evropskom komisijom o reformi javne uprave

Efikasna, transparentna i depolitizirana javna uprava koja je u službi građana, ključni je preduslov u tekućem procesu stabilizacije i pridruživanja naše zemlje Evropskoj uniji, zaključeno je danas na 5. sastanku Posebne grupe za reformu javne uprave između Bosne i Hercegovine i Evropske komisije, koji je, zbog epidemioloških okolnosti, održan u online formatu.
Delegaciju Vlade FBiH na ovom sastanku je predvodio federalni ministar pravde Mato Jozić, koji je kazao da je Vlada FBiH usvojila Akcioni plan za reformu javne uprave, u okviru kojeg je posebno naglasio rad na izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u FBiH koje su trenutno u fazi usaglašavanja s kantonalnim vladama.
Ministar je ocijenio je da će se time kreirati pretpostavke za depolitiziranu i profesionalnu državnu službu zasnovanu na kompetencijama i orijentisanu prema građanima, te da će izmjene i dopune Zakona doprinijeti efikasnijem i kvalitetnijem upravljanju kadrovskim resursima u državnoj službi.
U političkom dijelu današnjeg sastanka učestvovali su i predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija i državni ministar pravde Josip Grubeša, dok je delegaciju Evropske komisije predstavljala direktorica za Zapadni Balkan iz Generalne direkcije za susjedstvo i pregovore o proširenju Genoveva Ruiz-Calavera. U kontekstu reforme javne uprave u našoj zemlji, ona je između ostalog naglasila neophodnost bolje koordinacije između svih nivoa vlasti, kao i potrebu izdvajanja više finansijskih sredstava za ove svrhe.
Delegaciju Federacije BiH na sastanku su predstavljali i direktor Ureda Vlade FBiH za evropske integracije Vjekoslav Čamber, direktor Agencije za državnu službu FBiH Refik Begić, te pomoćnik federalne ministrice finansija Alija Aljović. Oni su prezentirali rezultate koji su postignuti u upravljanju javnim finansijama u FBiH, te realizaciji postojeće i usvajanju nove strategije u tom pravcu.
Nakon političkog, danas je u vladinom Uredu za evropske integracije u Sarajevu, počeo i tehnički dio sastanka na kojem se multisektorski i sistemski analiziraju teme iz oblasti javne uprave, a koje se odnose na usvajanje zakona, strategija i akcionih planova, te drugih propisa u pravcu izgradnje profesionalne i odgovorne javne uprave.