Za privremeno finansiranje FBiH u prvom kvartalu 2024. utvrđen iznos od 1,46 milijardi KM

0
31
Vlada FBiH utvrdila Prijedlog odluke o privremenom finansiranju Federacije za januar - mart 2024.

Vlada FBiH je na današnjoj sjednici u Sarajevu utvrdila Prijedlog odluke o privremenom finansiranju Federacije BiH za period januar – mart 2024. godine, koja će biti upućena Parlamentu FBiH radi razmatranja i donošenja.
Ovom odlukom utvrđuje se iznos privremenog finansiranja Federacije BiH, do donošenja Budžeta FBiH za 2024. godinu, za period januar – mart 2024. godine.
Privremeno finansiranje Federacije BiH za prvi kvartal 2024. godine utvrđuje se u iznosu od 1.466.314.335 KM, a na osnovu tromjesečnog prosjeka izvršenja Budžeta FBiH u periodu januar – septembar 2023. godine. Budžet Federacije BiH za period januar – mart 2024. godine sastoji se od prihoda i primitaka u iznosu od 1.466.314.335 KM, koliko je i iznos rashoda i izdataka.
Prema članu 35. Zakona o budžetima u FBiH, ukoliko se ne donese budžet prije početka fiskalne godine, privremeno se, a na osnovu odluke o privremenom finansiranju, nastavlja finansiranje poslova, funkcija i programa korisnika budžeta. Privremeno finansiranje obavlja se najduže za prva tri mjeseca fiskalne godine. Odluku o privremenom finansiranju, na prijedlog Vlade FBiH, donosi Federalni parlament.
Privremeno finansiranje obavlja se srazmjerno sredstvima utrošenim u istom periodu, a najviše do tromjesečnog prosjeka za prethodnu fiskalnu godinu. U tom periodu finansiraju se isti programi, a korisnici ne smiju povećavati broj zaposlenih u odnosu na stanje na dan 31. decembra prethodne godine.
U skladu sa ovime, Vlada Federacije BiH je pripremila Prijedlog odluke o privremenom finansiranju Federacije BiH za prva tri mjeseca 2024. godine. Ovo podrazumijeva da će se za vrijeme trajanja ove odluke o finansirati samo oni programi i projekti koji su imali izvršenje u navedenom periodu.
Kako je obrazloženo prijedog ove odluke je utvrđen s ciljem da se provede kompletna procedura i uključe sveobuhvatna rješenja, a kako bi se izradio što kvalitetniji Prijedlog budžeta FBiH za 2024. godinu.