Za projekte energetska efikasnost u javnim zgradama u KS zajam od 2,5 miliona eura

0
292
Sredstva su namjenjena za građevinske radove na objektima javnog sektora u FBiH

Vlada Federacije BiH dala je saglasnost za prihvatanje granta namijenjenog za finansiranje Projekta ‘Energetska efikasnost u javnim zgradama Sarajevo’, po Ugovoru o grantu zaključenom između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), koji se odnosi na investicijski grant iz Regionalnog programa energetske efikasnosti za Zapadni Balkan (REEP), u iznosu do 2 miliona eura.
Osnovni cilj i svrha projekta su uvođenje mjera energetske efikasnosti u približno 40 javnih zgrada u Kantonu Sarajevo i to škola, bolnica, vrtića i javnih zgrada od općeg interesa.
Data je i saglasnost za zaključivanje Supsidijarnog sporazuma između BiH i Federacije i Podugovora o grantu između Federacije i Kantona Sarajevo za ova sredstva, za šta je ovlaštena federalna ministrica finansija.