Za projekte iz Programa javnih investicija RS dodatnih 7,8 miliona KM

0
394
Vlada RS je usvojila i Strategiju privlačenja stranih investicija za period 2021-2027.

Vlada RS danas je usvojila izmjene Odluke o određivanju prioritetnih projekata iz Programa javnih investicija Republike Srpske za finansiranje iz Budžeta RS u 2021. godini kojim je odobreno dodatnih 7,8 miliona KM za projekte koji su, na osnovu raspisanog javnog poziva Ministarstva finansija, kandidovale opštine i gradovi u Republici Srpskoj, a koje Vlada RS odobrava sukcesivno.
Prilikom raspisivanja javnog poziva bilo je planirano da za projekte finansiranja i sufinansiranja jedinica lokalne samouprave bude namijenjeno 20 miliona KM, ali je pristigao veliki broj projekata iz svih gradova i opština, nakon čega se vrši analiza kandidovanih projekata, te je odlučeno da se proširi obuhvat kako bi se projekti mogli realizovati na dobrobit građana.
Vlada RS danas je usvojila i Strategiju privlačenja stranih investicija u Republiku Srpsku za period 2021-2027. godine koju je izradilo Ministarstvo privrede i preduzetništva RS.
Ovaj strateški dokument kreiran je na osnovu analize stanja u RS, BiH, regionu i svjetskih trendova, te dosadašnjih iskustava, analize međunarodnih izvještaja i saradnje sa ključnim partnerima, tj. institucijama na republičkom i lokalnom nivou, te predstavnicima poslovne zajednice.
Strategijom su definisana tri strateška cilja među kojima su povećanje kumulativnog priliva stranih direktnih investicija u Republici Srpskoj u periodu 2021-2027. godine, povećanje učešće stranih direktnih investicija u BDP-u RS i broj novoosnovanih kompanija sa inostranim kapitalom, kao i povećanje učešća stranih direktnih investicija koja su motivisana unapređenjem efikasnosti, a u skladu sa ciljevima održivog razvoja.