Za razliku od RS-a, u Federaciji neće pojeftiniti registracija vozila

0
1526
U FBiH za sada neće biti smanjena cijena premije autoosiguranja pri registraciji vozila

U Federaciji BiH za sada neće biti smanjena cijena premije osiguranja od odgovornosti za motorna vozila pri registraciji vozila, za razliku od Republike Srpske gdje će registracija vozila biti jeftinija za deset posto, saznaje poslovni portal Profitiraj.ba.
Na taj način je još više razdvojen premijski sistem osiguranja od autoodgovornosti na nivou Bosne i Hercegovine, te po osnovu različite regulative dodatno diskriminira građane i pravna lica u dva bh. entiteta.
Podsjetimo, Upravni odbor Agencije za osiguranje Republike Srpske je 6. septembra ove godine usvojio izmjene Odluke o zajedničkoj tarifi premija i cjenovniku za osiguranje od odgovornosti za motorna vozila u RS-u. U skladu s tom odlukom za 10 posto se smanjuje cijena premije osiguranja od odgovornosti za motorna vozila pri registraciji vozila u RS-u
Iz Agencije za osiguranje RS kazali su da je ovo smanjenje cijena premije osiguranja izvršeno nakon analiza njihovih stručnih službi, te da ova odluka ima za cilj i postepenu pripremu društava za osiguranje za liberalizaciju cijena premije u vrsti osiguranja od odgovornosti za motorna vozila.
Odluka o izmjeni odluke o zajedničkoj tarifi premija i cjenovniku za osiguranje od odgovornosti za motorna vozila u Republici Srpskoj biće objavljena u ‘ Službenom glasniku RS-a, a očekuje se da će se početi primjenjivati od 18.09.2018. godine.
Nažalost, na naš upit da li će se slične izmjene tarife autoosiguranja donijeti i u Federaciji BiH i u kojoj mjeri bi to doprinijelo smanjenju prostora osiguravateljima za nelegalne popuste, iz Agencije za nadzor osiguranja FBiH (NADOS) su nam odgovorili da po postojećem Zakonu oni nemaju nadležnost izmjene zajedničkih uslova i premijskog sistema.
U odgovoru NADOS-a je navedeno da je Upravni odbor Agencije za osiguranje RS-a u skladu sa članom 12. stav 2. Zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 82/15), donio Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o zajedničkoj tarifi premija i cjenovniku za osiguranje od odgovornosti za motorna vozila u RS-u, a kojom je smanjena osnovna premija za 10 posto.
U obrazloženju se dalje navodi da je članom 5. Zakona o osiguranju od odgovornosti za motorna vozila i ostale odredbe o obaveznom osiguranju od odgovornosti (Službene novine FBiH, broj 24/05), propisano da ‘osiguravajuća društva kao članovi Udruženja društava za osiguranje u Bosni i Hercegovini, koja se bave obaveznim osiguranjem od autoodgovornosti, uz prethodno pribavljenu saglasnost Agencije za osiguranje BiH, donosi zajedničke uvjete i premijski sistem s jedinstvenim osnovicama dijela premije za naknadu štete’.
U skladu s tom regulativom, iz Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH ističu da po postojećem Zakonu nemaju nadležnost izmjene zajedničkih uslova i premijskog sistema.
S tim u vezi, iz Agencije podsjećaju na činjenicu da je u parlamentarnoj proceduri Nacrt Zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju, te da je članom 11. stav 2. tog Zakona propisano da Agencija za nadzor donosi zajedničku tarifu premija i cjenovnik za osiguranje od autoodgovornosti, koja ostaje na snazi tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.
“Nakon usvajanja ovog Zakona, Agencija će nakon stručne analize i procjene efekta na tržište i društva za osiguranje, a u interesu zaštite osiguranika donijeti odgovarajuću odluku. U ovom trenutku to nije moguće, niti ima zakonske osnove za isto”, navedeno je u odovoru Agencije za nadzor osiguranja FBiH na upit poslovnog portala Profitiraj.ba.
Ukoliko se ne ujednače ove cjenovne tarife na tržištu dva bh. entiteta može li to značajnije uticati da zbog povoljnijih cijena vozači iz FBiH svoja vozila registruju u RS-u, bilo je naše drugo pitanje.
“Neujednačena tarifa premija i cjenovnik za osiguranje od autodgovornosti u dva bh. entiteta ne može, niti će značajnije uticati na povečan broj registrovanih vozila na području RS-a, s obzirom da se registracija vozila, pa samim tim i polica osiguranja od automobilske odgovornosti veže za mjesto prebivališta osiguranika, a svima su nam dobro poznate odredbe Zakona o prebivalištu i boravištu državljana BiH (Službeni Glasnik BiH broj 32/01,56/08 i 58/15)”, kazali su nam iz Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH.

UDO FBiH: Nije jasan povod odluke Agencije iz RS-a

Vezano za odluku UO Agencije za osiguranje Republike Srpske da se za 10 posto umanji cijena premije osiguranja u vrsti osiguranja od odgovornosti za motorna vozila, tražili smoi komentar Udruženja društava za osiguranje u Federaciji BiH (UDO FBiH).
“Nismo imali uvid u argumentaciju i analize na osnovu kojih je donesena ova odluka, niti imamo namjeru, kao strukovno udruženja osiguravajućih društava u Federaciji BiH, komentarisati razloge regulatorne agencije za donošenje ovakve odluke, ali definitivno nije jasan povod za njeno donošenje. Ostaje da se vidi na koji način će ova odluka uticati na situaciju na tržištu osiguranja u cijeloj BiH obzirom da trenutno nema osnova za donošenje slične odluke u Federaciji BiH”, stav je Udruženja društava za osiguranje u Federaciji BiH.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here