Za razvoj koridora rijeke Save i Drine zajam 33,7 miliona USD

0
529
Projekt će unaprijediti plovnost vodnog puta rijeke Save i Drine

Vijeće ministara BiH prihvatilo je Inicijativu Ministarstva finansija i trezora BiH za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (Program integrisanog razvoja koridora rijeke Save i Drine uz korištenje višefaznog programskog pristupa).
Zajam je vrijedan 33,7 miliona američkih dolara, a sredstva će biti alocirana na Republiku Srpsku, s ciljem jačanja prekogranične saradnje u sektoru voda i unapređenja plovnosti i zaštite od poplava u koridorima rijeka Save i Drine.
Rok otplate zajma je makisimalno do 32 godine, uključujući grejs period do sedam godina.