Za razvoj sektora transporta i komunikacija 52,5 miliona KM

0
320
Do kraja 2023. godine očekuje se da će UIO prikupiti oko 10,6 milijardi KM

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva komunikacija i transporta, danas je donijelo Odluku o načinu raspodjele sredstava od dozvola za korištenje radiofrekventnog spektra za pružanje usluga putem mobilnih pristupnih sistema.
Riječ je o 52,5 miliona KM koji će biti usmjereni za razvoj sektora transporta (70%) i komunikacija (30%) u Bosni i Hercegovini.
Donošenjem ove odluke stvaraju se uslovi za pripremu posebne odluke kojom će biti definisani pojedinačni projekti finansirani iz ovih sredstava, a koju će donijeti Vijeće ministara BiH na prijedlog Ministarstva komunikacija i transporta.