Za razvoj turizma u Federaciji BiH 2,5 miliona KM

0
665
Za sportsko-rekreativni i avanturistički turizam biće izdvojeno 500.000 KM

Vlada Federacije BiH danas je usvojila 2,5 miliona KM vrijedan Program utroška s kriterijima raspodjele sredstava utvrđenih ovogodišnjim Budžetom FBiH Federalnom ministarstvu okoliša i turizma i namijenjenog sufinansiranju projekata iz oblasti turizma.
Tako je za projekte bitne za unaprjeđenje turističke ponude FBiH, a odobreni su na međunarodnim programima EU IPA II, kao poticaj planirano 975.000 KM.
Za poboljšanje kvaliteta turističke ponude u ruralnim predjelima na području Federacije BiH kroz sufinansiranje vidova avanturističkog turizma – projekata izgradnje novih i proširivanja postojećih adrenalinskih parkova, rekreacionog i terenskog jahanja, planirano je 500.000 KM, dok će projekti od posebnog značaja za turistički razvoj FBiH biti sufinansirani sa 900.000 KM.