Za regresiranje kamata iz Garancijskog fonda FBiH za četvrti kvartal 1,2 miliona KM

Ukupan iznos odobrenih garancija Fonda za prvo polugodište 2022. iznosi oko 154 miliona KM. Od toga za mikro, mala i srednja preduzeća oko 54,8 miliona KM (35,59%), a na obrtnike i ostale samostalne privredne djelatnosti 407.500 KM (0,26%)

0
283
Garancijski fond za podršku privredi uspostavljen je pri Razvojnoj banci Federacije BiH

Na prijedlog Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, Vlada FBiH je na današnjoj sjednici prihvatila informaciju o implementaciji Garancijskog fonda za kreditno-garantni program za mikro, mala i srednja preduzeća (MSP) i kreditno-garantni program za obrtnike i ostale samostalne privredne djelatnosti.
Zaključeno je da će Federalno ministarstvo finansija u saradnji sa Federalnim ministarstvom razvoja, poduzetništva i obrta, a u skladu sa potraživanjima, omogućiti isplatu sredstava za regresiranje kamata iz Garancijskog fonda za četvrti kvartal 2022. godine u iznosu od 1,2 miliona KM. Također će planirati potrebna sredstva u federalnom budžetu za narednu godinu za subvencioniranje kamata u skladu sa procjenom Razvojne banke FBiH i politikama na osnovu kojih će se utvrditi program utroška sredstava namijenjenih za ove vrste subvencija.
Podsjetimo, prije dvije godine Vlada FBiH je kao dio svog paketa mjera za ublažavanje posljedica na ekonomiju izazvanih pandemijom koronavirusa, uspostavila Garancijski fond pri Razvojnoj banci FBiH. Tako je omogućeno izdavanje garancija za MSP, poljoprivredu i prehrambenu industriju, velika preduzeća, izvoznike, te obrtnike i ostale samostalne privredne djelatnosti.
U informaciji je navedeno da su subjekti male privrede uvidjeli ove pogodnosti, što je dovelo do ekspanzije korištenja Fonda, a koja se nije mogla predvidjeti ranijim projekcijama. Stoga je bilo neophodno da se, prema trenutnom trendu rasta, osigura 1,2 miliona KM za subvenciju kamata za četvrti kvartal ove godine.
Inače, ukupan iznos odobrenih garancija Fonda za prvo polugodište 2022. godine za svih pet programa iznosi 154.020.638,70 KM. Od toga se na mikro, mala i srednja preduzeća odnosi 54.819.070,65 KM (35,59 posto), a na obrtnike i ostale samostalne privredne djelatnosti 407.500 KM (0,26%). Pokrivenost kamate od Fonda za ova dva programa iznosi 98,64 posto.
Ministarstvo je, također, na osnovu analize trenutnih trendova i okvirnih projekcija Razvojne banke, u informaciji predložilo da se u federalnom budžetu za narednu godinu osigura iznos od 5 miliona KM za subvencije kamata u 2023. godini.