Za sanaciju tramvajske pruge u Sarajevu 20 miliona eura

0
468
Kreditna podrška EBRD-a za projekte poboljšanja javnog prevoza u Sarajevu

Vlada FBiH na današnjoj sjednici prihvatila je zaduženje Federacije BiH po Ugovoru o zajmu između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju Projekta Javni prijevoz Sarajevo – Dio 2 u iznosu od 20 miliona eura.
Ova sredstva bit će korištena za finansiranje razvoja infrastrukture javnog prijevoza u Kantonu Sarajevu, kroz poboljšanje čistog javnog prijevoza i kapaciteta, kao i efikasnosti usluga javnog prijevoza kroz sanaciju oko 19,5 kilometara duge dvokolosiječne tramvajske pruge. Na ovaj način bi, kroz promociju upotrebe javnog prijevoza, bila riješena i prioritetna pitanja zaštite okoliša koja se odnose na kvalitet zraka.
Sredstva zajma odobravaju se Federaciji BiH, s rokom otplate od 13 godina i grace periodom od dvije godine, a krajnji korisnik i dužnik je Kanton Sarajevo.