Za učešće na EXPO Dubai stiglo 149 prijava

Komisija na prvom sastanku konstatovala da je na Poziv pristiglo ukupno 149 prijava, od čega 97 preduzeća, sedam turističkih zajednica i 45 projekata

0
617
Komisija pristupila obradi pristiglih prijava za paket podrške za učešće na EXPO Dubai

Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo objavilo je 23.11.2021. godine Poziv za iskazivanje interesa i prijavu privrednih subjekata za paket podrške za učešće na Svjetskoj izožbi EXPO 2020 Dubai, koji je bio otvoren do 28. novembra. S obzirom da je prvobitni rok bio kratak, poziv je produžen do ponoći, 2. decembra 2021. godine.
U prvoj fazi ovog poziva, prijava je bila moguća isključivo putem online aplikacije http://https://expo2020bih.ba/biznis-program/, dok će izbor privrednih subjekata, odnosno pregled online prijava, obradu i kontrolu podataka, te ocjenu o ispunjavanju uvjeta izvršiti Komisija imenovana rješenjem Ministarstva privrede KS.
Komisija je na današnjem, prvom sastanku konstatovala da je na Poziv pristiglo ukupno 149 prijava, od čega 97 preduzeća, sedam turističkih zajednica i 45 projekata.
“Zadovoljni smo odzivom preduzeća, a što se tiče turističkih zajednica mislimo da je moglo biti i više aplikacija. Međutim, iznenadio nas je odziv iz oblasti projekata. Dosta projekata je prijavljeno, što nam je indikator da u BiH postoji izuzetan projektni potencijal kojeg treba predstaviti vani i iskoristiti. Upravo to ćemo i uraditi na Svjetskoj izložbi u Dubaiju”, izjavio je doc.dr. Admir Čavalić, predsjednik Komisije.
Čavalić naglasio da je ovaj Poziv realiziran na bazi metodologije koju je radio stručni tim ekonomista koji je predvodio, te istakao prednosti spomenute metodologije.
“Važno je naglasiti da ova metodologija ne daje nikakvu mogućnost Komisiji da izvrši utjecaj na mogući izbor prijava. Mi smo ovdje samo da izvršimo validaciju i verifikaciju Poziva i dostavljene dokumentacije i da izaberemo najbolje, ali ne na bazi naše diskrecione moći, nego na bazi ustanovljene metodologije”, pojasnio je Čavalić.
Naglasio je da ova metodologija potpuno minimalizira utjecaj ljudskog faktora, odnosno Komisije, a naglašava ulogu objektivnih indikatora i kriterija koji su navedeni u metodologiji.
Što se tiče preduzeća kriteriji koji su se bodovali u prvoj fazi su ekonomska pozicija, potencijal rasta i izvozna orijentiranost, inovativnost i održivost.
Lista privrednih subjekata s ukupno ostvarenim bodovima bit će objavljena na web stranici Ministarstva privrede Kantona Sarajevo najkasnije do petka tekuće sedmice.
Podsjećamo, Ministarstvo privrede KS će po okončanju ovog Poziva izabrati 80 privrednih subjekata, turističkih zajednica i projekata kojima će biti na raspolaganju paket podrške za predstavljanje na Svjetskoj izložbi EXPO 2020 Dubai.