Vlada FBiH odbila ponudu Abraham Group za Aluminij: Trebalo bi 450 do 1000 godina da vrate dug

0
694
Finansijska policija kontrolisala poslovanje mostarskog Aluminija od 2014. do 10.7.2019.

Govoreći o aktuelnoj situaciji u Aluminiju d.d. Mostar, federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić je danas u Mostaru (nakon sjednice Vlade FBiH) kazao da je nova ponuda Abraham Group S.A. u partnerstvu sa China Machinery Engineering Corporation&China Nonferrous Metal Industry’s Foreign Engineering &Construction Co., Ltd zbog više stavki neprihvatljiva za Vladu FBiH.
“Njihovi zahtjevi su ostali isti, a u novom memorandumu navedeno je i šest uvjeta koje Vlada FBiH treba ispoštovati, a jedan od njih je da Aluminij industry dobije besplatnu energiju najmanje pet godina. To ne može niko ispuniti”, rekao je ministar Džindić.
On je dodao da je Vlada FBiH danas dala ovlaštenje da premijer dostavi pisani akt Abraham Group da su njihovi zahtjevi o Aluminiju neprihvatljivi te da ih ponovo poziva da predlože neki novi model saradnje koji će biti prihvatljiv.
U zaključku današnje sjednice Vlade FBiH navedeno je i da su sve interesne strane i sudionici u procesu odlučivanja i upravljanja, a posebno predstavnici uime državnog kapitala u privrednom društvu Aluminij d.d. Mostar, obavezani su da osiguraju maksimalnu zaštitu radnika i imovine privrednog društva, i ubrzaju procese iznalaženja rješenja za pokretanje proizvodnje u Aluminiju.
Džindić je podsjetio da se sutra održava Skupština Aluminija Mostar kojoj će prisustvovati i ovlašteni predstavnik Vlade FBiH.
“Mi smo prošle sedmice dobili ugovor o zakupu. Nadzorni odbor Aluminija Mostar je usvojio i dao saglasnost na ugovor o zakupu Aluminij Industries, ali u ugovoru nedostaje dosta detalja i zbog toga će naš predstavnik glasati protiv toga. Mi želimo da zaštitimo kapital Aluminija kao i radna mjesta”, dodao je Džindić.
Stav Vlade FBiH je da ona ne može davati u zakup, niti naplaćivati zakupninu dioničkog društva, niti preuzimati bilo kakve dugove i njihovu otplatu. Nadalje, u skladu sa predloženim iznosom zakupnine po Ugovoru u zakupu, za otplatu dugova bilo bi potrebno 450 – 1.000 godina.
Navedeno je i da Vlada FBiH ne može dati Aluminij Industries d.o.o. ‘ekskluzivno pravo da kupi čitavu tvornicu, njezinu mehanizaciju, ime brenda, zemlju i svako drugo intelektualno vlasništvo toko prvih 55 godina od razdoblja zakupa na 30 godina’.
Također, navedeno je da Vlada FBiH, niti ima nadležnosti, niti može ugovarati bilo kakve uslove za plaćanje najma, te da nema nadležnost, niti može ispuniti niti uslove predložene ugovorom, a u skladu s propisima koji regulišu državnu pomoć, poresku politiku, izdavanje dozvola i licenci itd.