Zabrinjavajuće: U BiH oko 14 posto raseljenih nema nikakvo zdravstveno osiguranje

0
1079
U Tesliću počela Druga tematska sjednica o realizaciji Revidirane strategije za provedbu Aneksa VII

Zdravstvena zaštita povratnika i raseljenih osoba – tema je Druge sjednice posvećene tematskom razmatranju realizacije Revidirane strategije Bosne i Hercegovine za provedbu Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma, a koja je danas počela u Tesliću.
Organizator ovog dvodnevnog zasjedanja predstavnika izvršne i zakonodavne vlasti na svim nivoima u BiH je Odbor za povratak izbjeglih i raseljenih osoba Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH u saradnji sa Misijom OSCE-a u BiH i Predstavništvom UNHCR-a u BiH.
Dopredsjedavajuća Predstavničkog doma Parlamenta FBiH i članica Odbora Vesna Švancer navela je kako osiguranje jednakog pristupa i obima prava na zdravstvenu zaštitu te kvalitetna zaštita povratnika i raseljenih osoba podrazumijeva i bržu provedbu Strategije za provedbu Aneksa VII.
-“Potrebno je još više raditi na svim nivoima vlasti kako bi se brže rješavali problemi povratnika i raseljenih osoba gdje je pitanje zdravstvene zaštite jedno od gorućih i iziskuje zakonsko rješenje”, navela je Švancer.
Ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH Semiha Borovac je u uvodnom obraćanju kazala da su ove tematske sjednice primjer kako o važnim pitanjima trebaju i mogu zajedno razgovarati predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti na svim nivoima ističići da je to ‘model koji garantira i kvalitet rješenja, ali i uspjeh u njihovoj provedbi’. Potcrtala je kako povratnicima i raseljenim osobama treba osigurati jednakopravan pristup zdravstvenoj zaštiti te omogućiti prenos ili zadržavanje stečenih socijalnih prava.
Mario Karamatić, drugi zamjenik predsjedavajućeg Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH je istaknuo da su povrede niza građanskih i socijalno-ekonomskih prava i danas zajednička sudbina mnogih raseljenih osoba i povratnika ne samo u BiH nego i u cijeloj regiji.
“Pravo na zdravstvenu zaštitu treba biti prioritet u riješavanju problema i ostvarivanju temeljnih ljudskih prava raseljenih osoba i povratnika u BiH”, poručio je Karamatić.
Federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Edin Ramić je istaknuo kako Vlada FBiH i ovo ministarstvo kontinuirano ulažu napore za osiguranje što boljih uslova zdravstvene zaštite povratničke populacije.
“U tu svrhu Vlada FBiH od 2007. godine godišnje izdvaja dva miliona KM kroz transfer za bolničko liječenje povratnika u RS”, naveo je Ramić.
Dmitry Iordanidi, šef Terenske kancelarije OSCE-a u Banjaluci je naveo kako se BiH suočava sa brojnim izazovima u oblasti zaštite ljudskih prava, uključujući i osnovno ljudsko pravo, pravo na zdravstvenu zaštitu za pripadnike i pripadnice najranjivijih kategorija stanovništva.
“Povratnici i povratnice, raseljene osobe i Romi samo su neki među najugroženijim kategorijama. Nastavićemo pružati podršku institucijama vlasti u BiH kako bi se obezbijedio i unaprijedio pristup zdravstvenoj i ostalim mehanizmima zaštite osnovnih ljudskih prava u BiH, za sve osobe u stanju potrebe”, naveo je Iordanidi.
Prema nedavnoj anketi koju su sproveli UNHCR i Unija za održivi povratak i integracije u BiH i kojom je obuhvaćeno više od 3.800 domaćinstava u 53 općine, blizu 30 posto povratnika i 11 posto raseljenih lica u BiH je navelo da nemaju zdravstveno osiguranje u općini u kojoj žive, već ga imaju negdje drugo.
“Još više zabrinjava to što između 10 i 14 posto njih nema nikakvo zdravstveno osiguranje. Ovakva saznanja zahjevaju da svi organi vlasti preduzmu odgovarajuće mjere kako bi se poboljšao pristup raseljenih lica i povratnika zdravstvenoj zaštiti i drugim pravima u skladu sa Revidiranom strategijom za provedbu Aneksa VII”, zaključila je Stephanie Woldenberg, oficir za međunarodnu zaštitu UNHCR-a.