Zaduženje kod EBRD-a: 180 miliona eura za tri nove dionice na Koridoru 5c

0
798
RS se zadužuje kod EBRD-a za finansiranje gradnje obilaznice Doboj na Koridoru 5C

Vijeće ministara BiH danas je prihvatilo Inicijativu Ministarstva finansija i trezora i imenovalo delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja Ugovora o zajmu (projekt Koridor 5c u Federaciji BiH – dio 3) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), vrijedan 180 miliona eura.
Sredstva će biti utrošena za izgradnju tri nove dionice na Koridoru 5c, i to autoceste dužine oko 5,1 km između Poprikuše i Nemile, tunela Ivan, dužine oko dva kilometra kao autoceste po međunarodnim standardima sa četiri kolovozne trake te autoceste dužine oko 8,7 km između petlje Mostar Jug i tunela Kvanj.
Rok otplate zajma je 15 godina, uključujući četiri godine grejs perioda, sa alokacijom na Federaciju BiH (Javno preduzeće Autoceste Federacije BiH).