Zaduženje kod EBRD-a: 180 miliona eura za tri nove dionice na Koridoru 5c

0
649
RS se zadužuje kod EBRD-a za finansiranje gradnje obilaznice Doboj na Koridoru 5C

Vijeće ministara BiH danas je prihvatilo Inicijativu Ministarstva finansija i trezora i imenovalo delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja Ugovora o zajmu (projekt Koridor 5c u Federaciji BiH – dio 3) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), vrijedan 180 miliona eura.
Sredstva će biti utrošena za izgradnju tri nove dionice na Koridoru 5c, i to autoceste dužine oko 5,1 km između Poprikuše i Nemile, tunela Ivan, dužine oko dva kilometra kao autoceste po međunarodnim standardima sa četiri kolovozne trake te autoceste dužine oko 8,7 km između petlje Mostar Jug i tunela Kvanj.
Rok otplate zajma je 15 godina, uključujući četiri godine grejs perioda, sa alokacijom na Federaciju BiH (Javno preduzeće Autoceste Federacije BiH).

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here