Zajam EBRD-a od 210 miliona eura za Kordor 5c – obilaznica Doboj

0
641
Ukupni iznos grant sredstava za program ’EU za zdravlje’ je 13,77 miliona eura

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas je na vanrednoj sjednici usvojilo Inicijativu Ministarstva finansija i trezora za vođenje pregovora radi zaključivanja Ugovora o zajmu (Projekt Koridor 5c – obilaznica Doboj) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), vrijedan 210 miliona eura.
Inicijativa je usvojena po hitnoj proceduri u skladu sa Zakonom o zaduživanju, dugu i garancijama Bosne i Hercegovine.